hlavný partner

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita má vo vienku od svojho vzniku byť centrom ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku.

Všetky študijné programy na EU v Bratislave sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane troch študijných programov, ktoré môžu študenti študovať v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Študijné programy sú kompatibilné so študijnými programami obdobných vysokých škôl v Európe. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky medzinárodnej evalvácie uskutočnenej Európskou asociáciou univerzít, ktorej členom je aj EU v Bratislave.

Rozsiahla je aj medzinárodná spolupráca univerzity s viac ako 230-timi univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie učiteľov univerzity do vedeckovýskumnej činnosti.

Generálny partner družstva žien Slávia KOOPERATIVA EUBA

Kooperativa

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. V roku 2018 poisťovňa KOOPERATIVA úspešne zavŕšila proces integrácie so životnou bankopoisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurace Group (PSLSP). Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31. 12. 2020 úroveň 29,9 %.

partneri družstva

Interaudit Group

Spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Bratislava bola založená koncom roku 1996 audítormi a spoločníkmi spoločností Interaudit Trenčín, s.r.o., Trenčín, Interaudit Benetip, s.r.o., Žilina, Interaudit Lučenec, s.r.o., Lučenec, Interaudit UNIVERZAL, s.r.o., Prešov, Interaudit LUTO 21, s.r.o., Praha, Česká republika, aby vytvorili skupinu audítorských a poradenských spoločností s celoslovenským a zahraničným pôsobením. Lineárna organizačná štruktúra umožňuje flexibilné poskytovanie služieb čo najbližšie ku klientom. Prevažná väčšina spoločností pôsobila na Slovensku už od roku 1991 ako spoločnosti s účasťou holandského kapitálu a s využitím európskych poznatkov a skúseností pre výkon audítorskej činnosti. Od roku 1995 pôsobia všetky spoločnosti ako nezávislé spoločnosti s výlučne slovenskou kapitálovou účasťou. Od roku 2001 sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa jediným spoločníkom stal Ing. Vladimír Kolenič.

Hydrotour

Cestová kancelária, ktorá má trvalú ambíciu každoročne prinášať ponuku atraktívnych destinácií s tradične vynikajúcimi službami ponúkanými v prestížnych hoteloch. V roku 2020 získala opakovane titul Najserióznejší obchodný partner za rok 2019. Spoločnosť taktiež ponúka “Klub leto” skvelé programy pre všetky vekové kategórie. Predovšetkým ich najmenší cestovatelia sa tešia na „svojich“ animátorov a nových kamarátov.

technický partneri

ERREA

Je oficálny distribútor talianskej značky Erreà na Slovensku viac ako 20 rokov.
Futbal, Futsal ,volejbal, basketbal, rugby, atletika – akýkoľvek šport vykonávate, buďte si istý, že s nimi môžete súťažiť v akokoľvek náročných podmienkach. Priedušnosť, ľahkosť a maximálne pohodlie – objavte produkty, s ktorými posuniete Váš tréning na úplne iný level. Keď ide o komfort, nikdy nerobte kompromisy, dokonca ani vo Vašom voľnom čase. Vyberte si to, čo sa Vám páči zo širokej palety produktov Erreà. Okrem toho že Vás oblečú, ponúkajú aj personalizáciu produktov, ktorú Vám ochotne prispôsobia na mieru.

Mizuno

Lucka

Filozofiu značky Lucka, patriacu pod spoločnosť VODAX, a. s. je výroba a distribúcia minerálnych vôd. Anjelskú čistotu, vyvážený obsah dôležitých minerálnych látok, aj prospešné pH dáva minerálnej vode Lucka príroda sama. Zamestnanci spoločnosti a najmodernejšie výrobné kapacity ju však chránia, kým nedorazí až k Vám – svieža, akoby ste ju práve nabrali z prameňa.

podporujú nás

SAUŠ

Bratislavský kraj

Tipos

Hlavný partner mládeže Slávie UK Bratislava

DRÁČIK – DIVI s.r.o.

partneri Niké Extraliga ženy

KV ŘEZÁČ

Firma Kv.Řezáč, s.r.o. vyrába a dodáva na český a európsky trh kvalitné uzlové siete a povrazové výrobky. Medzi naše produkty patria ako siete pre šport a zábavu, tak i siete ochranné a pre priemysel.

Niké

Prvá slovenská stávková spoločnosť – založená v roku 1991, je najstaršou a najväčšou stávkovou spoločnosťou na Slovensku.

SVF

Slovenská volejbalová federácia je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená MŠ SR a Slovenským olympijským výborom. SVF je garantom rozvoja volejbalu v Slovenskej republike.

Mikasa

Od roku 1964 je Mikasa oficiálna volejbalová lopta na Olympijských hrach. Okrem vývoja a výroby volejbalových lôpt sa spoločnosť zaoberá aj výrobou a predajom športového oblečenia.