Vážení priatelia,

v prvom rade, by som sa Vám rád chcel poďakovať za minuloročnú podporu poskytnutím poukázania 2 % dane z príjmov. Prostriedky, ktoré ste nám minulý rok poukázali, veľmi pomohli pri zabezpečení činnosti mládežníckych družstiev a družstva žien Slávie EUTento rok sa opäť uchádzame s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmu FO resp. PO za rok 2020. Chcem Vás však informovať, že sme okrem znovu registrácie VK Slávia UK Bratislava, ktorá zabezpečuje najmä mládežnícku zložku klubu, dali zaregistrovať aj druhé občianske združenie Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, ktoré zabezpečuje najmä naše družstvo žien.  

V nižšie uvedených prílohách nájdete teda osobitne pre VK Slávia UK Bratislava a osobitne pre Slávia Ekonomická univerzita základné informácie a postupy pri poukazovaní 2 % dane z príjmov pre fyzické osoby – zamestnancov, pre fyzické osoby – SZČO a právnické osoby a časové lehoty poukazovania 2 % dane.  

Podľa Vášho záujmu poukázaním 2% dane z príjmu na jedno alebo druhé občianske združenie pomôžete nám pri zabezpečovaní športovej činnosti našej mládežníckej zložkyalebo pre zabezpečenie náročných podmienok družstva žien. Financie získané z 2 % dane využijeme najmä na nákup športového materiálu, tréningových pomôcok a na úhradu časti nájmov za telocvične.

 

Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie poskytne Vám ich kolegyňa Mgr. Eva Podhorná (0905 491 171).

 

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc!

 

So srdečným pozdravom,

PaedDr. Vladimír Hančík
Prezident VK Slávia UK
(0905 613 908)

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu

Informačný list k 2%

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Informačný list k 2%

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti