Volejbalový klub Slávia UK Bratislava organizuje počas letných prázdnin 17. ročník volejbalového
kempu pre deti od 10 – 14 rokov. Hlavné zameranie je rozvoj pohybových schopností a zdokonaľovanie
herných činností jednotlivca, súťaže, turnaje, turistika a plávanie. Celkový počet tréningových hodín je
26. Súčasťou kempu bude aj výlet a opekačka. Účastníci kempu obdržia tričko s logom kempu
a rôzne ceny za jednotlivé súťaže.

Najdôležitejšie informácie

TERMÍN: 15.8. – 22.8.2021

UBYTOVANIE: Chata Lodiar, Počúvadlianské jazero 62, 969 01

STRAVA: 3 x denne

DOPRAVA: spoločná vlakom alebo individuálna, podľa nahlásenia v prihláške

Miesto kempu

Prihlášku je možné vyplniť iba prostredníctvom Google Forms. Kliknutím na “Prihláška” budete presmerovaný na online dotazník.

Kontakty

Organizátor Kempu

Mgr. Eva Podhorná

Hlavný tréner junioriek

Pavol Nemec

Tréner

Jana Harajdičová

Tréner

Mgr. Róbert Boldy

Tréner

Izabela Tekelyová