Vážení priaznivci nášho klubu,

pokiaľ ste nás podporili v minulom roku, veľmi pekne Vám ďakujeme. Vašu finančnú pomoc sme použili na zlepšenie podmienok športovej činnosti nášho klubu. Dovolím si Vás aj tento rok požiadať o Vašu podporu, keď naše družstvo žien po 2 rokoch neúčasti chceme prihlásiť do európskeho pohára Challenge Cup a stredoeurópskej súťaže MEVZA. Účasť v týchto medzinárodných súťažiach je potrebná nielen pre zvýšenie úrovne družstva, ale aj pre verejnosť vzhľadom k atraktívnejším zápasom.

Prosíme o podporu podľa druhu Vášho zamestnania na poukázanie 2% daň z príjmu od:
a) fyzických osôb (FO) – zamestnanci
b) fyzických osôb (FO) – SZČO – živnostníci
c) právnických osôb (PO) – firmy, spoločnosti

Všetky dôležité informácie nájdete na tejto stránke.

V prípade nejasností, kontaktujte Mgr. Evu Podhornú (0905 491 171).
Za poukázanie 2% dane Vám vopred srdečne ďakujeme.

Dr.Vladimír Hančík, v.r.
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava
prezident klubu