Volejbalový klub Slávia UK Bratislava zorganizoval tento rok už 17. ročník Volejbalového kempu, ktorý sa uskutočnil na Počúvadlianskom jazere v Chate Lodiar v termíne od 15.8.–22.8.2021. Zúčastnilo sa ho rekordný počet dievčat (64). Na kempe sa spolu stretli všetky vekové kategórie od mladších žiačok až po juniorky. Dievčatá počas celého kempu viedlo šesť trénerov. Kemp mal zastúpenie z každého kútu Slovenska. Východné Slovensko reprezentovali dve Humenčanky, zo stredného Slovenska boli dve dievčatá z Dolného Kubína a jedna z Banskej Štiavnice. Zo západného Slovenska boli dve dievčatá zo Studienky. Ostatné dievčatá boli z Bratislavy a okolia.

Počas siedmich dní kempu sme dievčatám pripravili bohatý program. Zabezpečený bolo celkovo 11 tréningových jednotiek v telocvični a na multifunkčnom ihrisku na ZŠ a MŠ Maximilána Hella v Štiavnických Baniach a na obecnom multifunkčnom ihrisku. Športová príprava bola zameraná na rozvoj všeobecných a špecializovaných pohybových schopností, rozvoj herných činností jednotlivca podľa veku a aktuálnej výkonnosti dievčat. Okrem športovej prípravy sme im zorganizovali výchovno – vzdelávacie aktivity vo forme prednášok a praktických ukážok. V pondelok 16.8. sme im pripravili prednášku so záchranármi z Horskej záchrannej služby Veľká Fatra, ktorej hlavným prednášateľom bol dlhoročný skúsený záchranár pán Janiga. Témou prednášky bolo Poskytnutie prvej pomoci v prírode a správanie sa v prírode. Súčasťou tejto prednášky boli aj praktické ukážky so záchranárskym psom na vyhľadávanie nezvestných osôb v teréne.

V stredu 18.8. sme im pripravili prednášku s témou Bezpečnosť detí na internete a prevencia pred kriminalitou mládeže. Prednášku viedla Mgr. Monika Cibulová z Policajného zboru Banská Bystrica. Po absolvovaní tejto prednášky nasledovala túra z Červenej studne cez Banskú Štiavnicu na Richňavské jazerá pre staršie dievčatá, tie mladšie si prišli na svoje v Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici.

Posledná pripravená prednáška bola naplánovaná na štvrtok 19.8. s témou Dopravná výchova a bezpečnosť na cestách. Táto téma je veľmi aktuálna z dôvodu veľkého rozšírenia sa zdieľaných kolobežiek a bicyklov vo väčších mestách. Súčasťou tejto prednášky bolo aj krátke video o tom, čo dokáže požívanie alkoholu a drog mladistvých pred jazdou. Vo videu boli aj samotní účastníci dopravnej nehody, ktorí ju našťastie prežili. Hlavnou prednášajúcou bola mjr. Mgr. Petra Kováčiková z Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica.

V predposledný deň kempu si dievčatá po náročnom týždni konečne vychutnali odmenu vo forme hry. Celý týždeň tréneri vyhodnotili, zrátali všetky body, ktoré mohli dievčatá získať a patrične všetkých odmenili. Ako každý rok ich čakala večerná opekačka, kde si pochutnali na špekáčikoch.

Ďakujeme všetkým trénerom za ich neľahkú prácu, ktorú zvládli na výbornú.

Tento ročník Volejbalového kempu bol organizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava.