List od prezidenta SVF Martina Kraščeniča

Vážení členovia volejbalovej rodiny, milí priatelia,

Po dlhšom čase sa nám podarilo nazbierať dostatočné množstvo informácií a zabezpečiť toľko podkladov aby sme mohli pripraviť relevantné stanovisko k súčasnej situácii.  Dovoľte mi preto prosím, pripraviť v najbližších dňoch súbory opatrení, ktoré budú pre nás v tomto neľahkom období aj miernym vykúpením 🙂 Verím, že to spoločne zvládneme, a vyjdeme z tejto ťažoby silnejší a zdravší ako predtým. A hlavne jednotní. Nižšie uvádzam text, ktorý zverejníme aj na webe SVF.sk:

Slovenská volejbalová federácia (SVF) predstaví v najbližších dňoch súbor opatrení pre zmiernenie dopadov krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu v rámci činnosti SVF a jej členov. Vedenie federácie víta čiastočné otvorenie športovísk a verí v pozitívny vývoj situácie v krajine.

Súbor opatrení, ktoré by mali pomôcť členom SVF a klubom, bol hlavnou témou štvrtkového rokovania vedenia federácie. “Opatrení je veľa, snažili sme sa ich pripraviť tak, aby zasiahli do všetkých sfér v našom spektre. Týkajú sa mládežníckych trénerov, Oblastných výborov SVF, školských projektov CoolVolley v minivolejbale, klubov, plážového volejbalu a, samozrejme, aj činnosti sekretariátu. V najbližších dňoch plánujeme elektronicky zorganizovať zasadnutie Správnej rady, na ktorom prerokujeme všetky opatrenia a tie následne môžu vstúpiť do platnosti. Veríme, že opatrenia pomôžu klubom a členom SVF zvládnuť náročnú situáciu počas pandémie,” povedal prezident SVF Martin Kraščenič.

SVF zároveň plánuje zintenzívniť komunikáciu s klubmi a Oblastnými výbormi. “V priebehu najbližších dní chceme usporiadať videokonferenciu so zástupcami klubov v jednotlivých zložkách, ktorým predstavíme opatrenia a zároveň chceme vedieť, v akej situácii sú naše kluby. Prial by som si, aby táto komunikácia bola pravidelná a aby sme sa aspoň na dvojtýždňovej báze navzájom informovali a aktualizovali stav,” uviedol M. Kraščenič.

Vláda SR od stredy v rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu povolila čiastočné otvorenie vonkajších športovísk za dodržania hygienických predpisov. “Vnímame to pozitívne, je to nádej pre športy na Slovensku. My budeme spokojní, až keď sa dostaneme do športových hál a telocviční, ale sme radi, že aspoň v individuálnom režime sa vonku dá začať s určitou formou prípravy. Kontaktovali sme Úrad verejného zdravotníctva a čakáme na bližšie usmernenia, ktoré budeme následne komunikovať v rámci nášho hnutia. Plážový volejbal je považovaný za bezkontaktný šport, čo je príležitosť aspoň pre jednu časť nášho športu vrátiť sa k tréningu. Samozrejme, je to skvelá možnosť aj pre našich halových športovcov začať letnú prípravu na tráve či antuke, piesku alebo v horách. Volejbal sa vracia v týchto dňoch tam, kde pred 100 rokmi vznikol,” doplnil prezident SVF.

Prvý muž slovenského volejbalu zároveň uistil kluby, že všetky doteraz komunikované termíny v súvislosti so súťažami SVF budú otvorené. “Na základe vývoja situácie s pandémiou sa termíny prihlášok do súťaží a podobné budú priebežne aktualizovať, rovnako termíny konferencií SVF, pripravovaných športovo-technických dokumentov a systému súťaží pre nový súťažný ročník,” informoval M. Kraščenič. Vedenie SVF je v pravidelnom kontakte so Slovenským olympijským a športovým výborom, ako aj ďalšími športovými zväzmi a Európskou volejbalovou konfederáciou (CEV). “Sme v kontakte aj s Ministerstvom školstva a tešíme sa pozitívnym aktivitám nového štátneho tajomníka. Sledujeme vývoj situácie a poskytujeme CEV priebežné informácie o stave pandémie v našej krajine. Zastavenie súťaží ovplyvňuje aj naše reprezentačné družstvá, ktoré už mali byť v prípade na Zlatú európsku ligu a naše juniorské výbery, ktoré mali v týchto dňoch odohrať kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy. Práve dnes sa konalo
zasadnutie Správnej rady CEV, po ktorom sme dostali nové informácie o zrušení Zlatej európskej ligy a možnom odložení kvalifikácií a mládežníckych majstrovstiev Európy v tomto roku. Volejbalovú verejnosť o tom budeme podrobnejšie informovať,” uzavrel prezident SVF.

link:
http://www.svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-spravy/_svf-pomoze-clenom-a-klubom-pr

Martin KRAŠČENIČ
SVF Prezident

Vyjadrenie prezidenta klubu Vladimíra Hančíka

Vážený pán Martin Kraščenič, prezident SVF.

S veľkou nádejou som si začal čítať Váš príhovor klubom. Po viac ako mesiaci ste sa odhodlali s klubmi komunikovať aspoň týmto spôsobom. S nádejou som ho čítal ďalej, aj celý, žiaľ  nič konkrétneho som sa v ňom nedozvedel. Čakal som ako konkrétne v tejto situácii chcete pomôcť klubom v tejto zložitej situácii. Celý obsah listu, len v rovine všeobecnej. Napriek tomu, že ste pripravili súbor opatrení, nič konkrétne. Veď predsa už máte viaceré signály z klubov na nevyplatenie finančných záväzkov. Ja som Vám dokonca 24.1. napísal aj sťažnosť na nevyplatenie záväzkov. Nedostal som žiadnu odpoveď a to vtedy ešte nebola ani pandémia. Máte predsa isté možnosti ako teraz pomôcť klubom, aby neskolabovali. Napríklad prostriedkami zatiaľ nevyužitými pre zrušenie akcií v reprezentačných družstvách.  Aj to by bola možnosť, ako teraz konkrétne klubom pomôcť. Len plánujete a chcete…
Zatiaľ  necítime od Vás ani náznak konkrétnych opatrení.

Je naozaj pre mňa nepochopiteľné, že ako predstaviteľ SVF ste doteraz nenašli čas a spôsob komunikácie s klubmi. S klubmi, ktoré aj v týchto neľahkých podmienkach sa snažia udržať klub, trénerov, hráčov. My s nimi komunikujeme aspoň individuálne.  Predpokladal som, že v liste napíšete aspoň konkrétne aké opatrenia ste pripravili pre kluby z pohľadu finančnej podpory. Tak, ako to chce urobiť prezident SOVV pán Siekel. Tiež, ale je to žiaľ, len vo všeobecných návrhoch.

Pán prezident, a už vôbec je pre mňa nepochopiteľné a neakceptovateľné, že ste sa vo Vašom  liste, ani predtým osobitne neoslovili dotknuté kluby, u ktorých máte stále neuhradené finančné záväzky, aby ste v ňom uviedli kedy chcete splatiť tieto záväzky vyplývajúce z dokumentov SVF – VP SVF. Týkajú sa:
– finančného príspevku extraligovým klubom vo výške 2 000 €
– finančného príspevku za účasť v európskom pohári Challenge Cup (nášmu klubu 2 200 €)
– finančnej odmeny za umiestnenie v Slovenskom pohári (nášmu klubu za 2.miesto 1 500 €)
– finančnej odmeny za umiestnenie v extralige  (nášmu klubu za 3.miesto vo výške 3 000 €)

Aspoň k týmto podlžnostiam ste sa  v liste mali vyjadriť  a aj uviesť konečne termín vyplatenia. Veď sezóna skončila v zmysle nariadenia vlády 13.3.2020. Som presvedčený, že keby ste to s klubmi mysleli vážne a so zodpovednosťou k nim, tak tieto podlžnosti ste nielen nám, ale viacerým klubom už vyplatili do konca roku 2019, a to myslím finančné čiastky 2 000 € za extraligu a 2 200 € za Challenge Cup. Samozrejme ďalšie záväzky, konkrétne za umiestnenie v SP a umiestnenie družstiev v extralige hneď po ukončení sezóny. To  by sme si vážili a vedeli, že na nás myslíte a nielen všeobecne deklarujete. Veď  pochopte, že my sme viazaní zmluvami s hráčmi a trénermi, nájomným v halách, platmi trénerov, mesačnými odmenami hráčkam. Osobitne by hráčom/kam určite teraz pomohlo, keby sme im mohli vyplatiť odmeny, ktoré nám dlžíte  za umiestnenie v SP a extralige. Vedzte, že náš klub si záväzky v zmysle hráčskych zmlúv plní, s hráčkami pomocou  video rozhovorou komunikujeme, máme s nimi dohodu na plnení a kontrole  individuálnej prípravy v rámci zadaných plánov.
Takže pán prezident a sekretariát, my pracujeme, pracujte a plňte si záväzky aj Vy !

Na záver len dodatok týkajúci sa nášho klubu.
Máme už podpísanú Zmluvu o spolupráci zo dňa 23.1.2020. V rámci nej sme poslali 31.1.2020 faktúru na vyplatenie 2 000 € za extraligu. Jej splatnosť sme tolerantne uviedli 29.2.2020. Doteraz nám nebola uhradená. Sme pripravení Vám poslať upomienku v zmysle zákona.
Zmluvu o finančnom príspevku na európsky pohár Challenge Cup som poslal podpísanú skenom späť p. Prokešovi 25.3.2020. Poslal som ju skenom preto lebo poštou by to v týchto časoch bolo komplikované. Dnes sa po mesiaci ozval mailom, aby som mu ju poslal. Nechápem. Poslal som dnes znovu a pokiaľ to vyžadujete poštou, vystojím si radu na pošte a pošlem v dvoch origináloch s nádejou, že ju podpíšete a uhradíte čo najskôr.

S pozdravom zdravia,
Dr. Vladimír Hančík
prezident klubu