Náš klub tento rok organizoval už 15.ročník volejbalového kempu, ktorý sme zorganizovali, ako minulý rok, v obci Štiavnické Bane. Zúčastnilo sa ho 50 dievčat a 5 tréneri. V rámci kempu okrem volejbalových a kondičných tréningov sme sa venovali aj výchovno – vzdelávacím aktivitám. Počas dvoch dní sme zorganizovali tri prednášky spojené s praktickými ukážkami. V rámci prevencie a  bezpečnosti našich dievčat pred rôznymi negatívnymi vplyvmi sme v spolupráci s MV SR zorganizovali najskôr prednášku s tematikou “prevencie pred užívaním alkoholu a drog“. Prednášala ju Mgr. Andrea Petrovičová z Krajského PZ Banská Bystrica. Druhú zaujímavú prednášku nám zabezpečili policajní špecialisti zo Žiaru nad Hronom s tématikou  kynológie spojenej s ukážkami praktických cvičení so psami. Tretia prednáška bola o dva dni, ktorú nám zabezpečili špecialisti z hasičského zboru v Banskej Štiavnici na tému ukážok hasičskej techniky a prednáška o rôznych zásahoch v bežnej praxi ako napríklad, zasahovanie pri dopravných nehodách, prvej pomoci pri záchrane životov, zasahovanie pri živelných katastrofách a hasenie požiarov a iných. Všetky tri prednášky boli veľmi zaujímavé a poučné z pohľadu rôznych životných situácii, s ktorými sa každý človek aj dieťa môže stretnúť. Dievčatám sa najmä praktické ukážky veľmi páčili a prednášateľov odmenili často potleskom.