SP01 Slávia EU – Nové Mesto nad Váhom

Live stream

Hráčky

VK Nové Mesto nad Váhom

Tréneri

VKP Bratislava