Významným medzníkom vzniku družstva Slávia Ekonomická univerzita Bratislava je rok 2009. Pôvodná materská TJ Slávia UK už nedokázala na adekvátnej úrovni zabezpečiť náročnú prevádzku tohto historicky najúspešnejšieho klubového družstva takým spôsobom, aby sa mohlo naďalej rozvíjať. Po 50 rokoch pôsobenia družstvo žien s medzinárodne uznávanou značkou Slávia UK, na začiatku ktorej stál jej zakladateľ a trénerská osobnosť prof. Miroslav Rovný, neskôr jeho pokračovateľ Dr. Vladimír Hančík, odišlo zo spoločnej TJ a z existenčných dôvodov hľadalo nového partnera.

Po dohode s vedením Ekonomickej univerzity Bratislava na čele s jej vtedajším rektorom prof. Rudolfom Sivákom ho našlo a tým prešlo pod starostlivosť Ekonomickej univerzity Bratislava. Družstvo si tak naďalej zachovalo štatút univerzitného klubu. Dňa 27. septembra 2010 bolo založené občianske združenie Slávia Ekonomická univerzita Bratislava a následne aj prijaté senátom Ekonomickej univerzity Bratislava. Sezónou 2010/11 sa teda začala nová éra družstva žien pod oficiálnym názvom Slávia Ekonomická univerzita Bratislava (Slávia EU BA). Cieľom bolo pokračovať v rozvoji výkonnosti, nadviazať na minulé úspechy, vychovávať reprezentantky, reprezentovať a propagovať vysokoškolský šport a Ekonomickú univerzitu Bratislava. Hráčkam sa zlepšili sociálne podmienky, zvýšil sa aj záujem hráčok o štúdium na Ekonomickej univerzite a zlepšilo sa finančné zabezpečovanie družstva.  Odmenou za zlepšené podmienky,  starostlivosť a to najmä rektora EU BA prof. Siváka bolo, že družstvo znovu zabojovalo a pod vedením trénerskej dvojice Tlstovičová – Dr. Hančík získali pod novým názvom Slávia Ekonomická univerzita Bratislava 13. majstrovský titul. Veľký úspech zaznamenalo aj v európskom pohári Challenge Cup, v ktorom sa prebojovalo až do 1/8 finále. V Slovenskom pohári prehrali vo finále s Doprastavom a obsadili 2.miesto. V MEVZE skončili na 8.mieste. Od sezóny 2010/11 sa teda po prirodzene nútenej transformácii družstva začína písať nová éra družstva pod názvom Slávia Ekonomická Univerzita a táto spolupráca úspešne pokračuje aj v súčasnosti.

Pozývame Vás nahliadnuť do našej histórie prostredníctvom TIMELINE

Družstvo žien za podpory vedenia Ekonomickej univerzity Bratislava v období od roku 2010 až do súčasnosti získalo tieto významné úspechy:

Extraliga žien:
2023    Majster SR

2022    Majster SR

2021    Majster SR

2019    Majster SR

2017    Majster SR

2016    Majster SR

2015    Majster SR

2013    Majster SR

2011    Majster SR

Slovenský pohár:
2024    Víťaz SP

2021    Víťaz SP

2019    Víťaz SP

2017    Víťaz SP

2016    Víťaz SP

2015    Víťaz SP

2013    Víťaz SP

Challenge Cup „Európsky pohár“:  
2020    1/16 finále

2017    1/8 finále

2014    1/16 finále

2013    1/8 finále

MEVZA Cup:  

2017    8. Miesto

2014    6. Miesto

2012    3. Miesto