Vážení priatelia,

V prvom rade, by som sa Vám rád chcel poďakovať za minuloročnú podporu poskytnutím poukázania 2 % dane z príjmov. Tento rok sa opäť uchádzame  s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmu FO resp. PO za rok 2018. Poukázaním Vašej 2 % dane pomôžete pri zabezpečovaní športovej činnosti pre našu mládežnícku zložku, ako aj zabezpečenie náročných podmienok družstva žien. Financie získané z 2 % dane využijeme najmä na nákup športového materiálu, tréningových pomôcok a  na úhradu časti nájmov za telocvične.

V nižšie uvedených prílohách nájdete základné informácie a postupy pri poukazovaní 2 % dane z príjmov pre fyzické osoby – zamestnancov, pre fyzické osoby – SZČO a právnické osoby a časové lehoty poukazovania 2 % dane. Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie poskytne Vám ich kolegyňa Mgr. Eva Podhorná (0905 491 171).

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc!

So srdečným pozdravom,

PaedDr. Vladimír Hančík
Prezident VK Slávia UK
(0905 613 908)

Informacny list k poukazaniu 2% dane za rok 2018

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti